HISTORIETIMEN 2014: Velkommen  til lokalhistorie-kveld

på Kommunestyresalen på Dun, torsdag 13. mars kl. 19:15

Vi viser bilder fra “hverdagsliv i gamle dager” og håper at dere som kommer kan dele deres historier knyttet til det bildene forteller.

Kaffesalg.

Arr. Fosnes kommune

Foto: Jøa 1928/29: Kanalen fra “Hovslaugen” (Lauga) til Hovssjøen ble gravd ut med handmakt. På bildet ser vi Egelund Gåsvær, Joel Duun, Paul Hagerup, Sigurd Heimdal og Simon Schei.