fosnes med kommunevåpenFOSNES KOMMUNE

Kommunen er 545 km², og består i hovedsaken av tre deler; to øyer og en fastlandsdel. Kommunen har ca. 700 innbyggere. Kommunesenteret ligger på Dun på øya Jøa, mens Elvalandet og Salsnes er kommunens tettsteder på fastlandet. Jøa er dikteren Olav Duuns fødested, og mye av landskapet og folket finnes igjen i hans diktning.

 

FOSNES BYGDEMUSEUM

Museet er et lite bygdetun på Jøa, ved kommunesenteret Dun. Det består av et bur, et våningshus, ei redkapsbu samt en restaurert stuebygning.
På tunet finnes benker og bord. Her er det mulig å spise nistepakke i hyggelige omgivelser hele året.

Fosnes bygdemuseum er åpent enkelte dager i sommersesongen og under arrangement.

Følg skilting til Dun til du kommer til museumskilt.

 

Under museet ligger også:

Torvmuseum på Skjærvikkorsen

Rekonstruert produksjonsanlegg for torv på Jøa. Her finner du historisk informasjon om torvproduksjonen som foregikk her på 1920-tallet.

Følg skilting til Skjærvika, ca 3 km fra fergeleie på Seierstad. Parkeringsplass, benker og skotthyllbane. Fri adgang.

 

OLAV DUUNS BARNDOMSHEIM

Olav Duuns barndomsheim, Øver-Dun på Jøa, ble åpnet for publikum i 2011. Huset er restaurert og delvis innrettet som det var mens dikteren bodde der i hans barndomsår. Huset åpnes for publikum etter forespørsel, til arrangement og enkelte dager i sommersesongen.

 

SALSNESSTEINEN

Helleristningssteinen på Salsnes i Fosnes kommune er et sjeldent arkeologisk kulturminne, som fremstår som unik i regional sammenheng. Steinen er på privat grunn, men det er lov å stoppe for å se på den. Den ble funnet i en åker på Salsnes i 1979/80 av grunneieren Jakob Reppen

Salnessteinen er en helleristningsstein. Det betyr at figurer er risset inn i steinen. Figurene ble malt i 1980 for å gjøre dem mer synlig. Det finnes 9 figurer, niser, fisker og rein/elg. Steinen er omtrent 2,5 x 2,5 m. Dateringen er usikker, men figurene kan være så mye som 5500 år gammel.

Steinen finnes på Reppen gård på Salsnes, ved riksvei 769, ca 13 km sør for fergekaia på Lund og ca 40 km nord for Namsos.

 

MER Å SE

Fornminner

Både Salsnes og Jøa er rike på fornminner, og helleristningene på Salsnes kan være nærmere 5.500 år gamle. Ved Salsnes ligger også det 464 meter dype Salsvatnet, som er Nord-Europas nest dypeste innsjø. På fastlandsdelen ved rv 17 (kystriksveien) finnes en fornminnesti. På øya Jøa finnes bl.a. sittegraver i Sandvika.

 

Jernaldergården på Tranås

Ved Jernaldergården på Tranås på Jøa er det rekonstruert et jernalder-langhus, og en kan se tuftene av den opprinnelige bebyggelsen. Tuftene etter et 50 meter langt stolpehus (langhus) og flere gravhauger ligger rett ved veien til jernalderhuset. Her kan du se spor etter menneskelig aktivitet helt tilbake til Kristi fødsel.

For besøk og guiding ta kontakt med verten - Jan Tranås - mobil 918 43 603.

 

Sykkelturisme

Fosnes kommune har gode forhold for sykkelturisme. Vil du sykle langs riksveg 17,  sykler du gjennom fastlandsdelen av Fosnes, langs sjøen fra Namsos kommune og til Lund i Nærøy, med fergesambandet Lund - Hofles.

Jøa er godt tilrettelagt for syklister, med flere oppmerkede ruter. Det er mulig å komme seg til Jøa med sykkel med ferge (rv 777, Ølhammern - Seierstad), eller med hurtigbåt fra Namsos eller Rørvik.

 

LENKER

Fosnes kommune hjemmeside