Museet Midt IKS fikk i 2012 seks nye eierkommuner, og eies i dag av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Vikna kommune, Namsos kommune, Overhalla kommune, Grong kommune, Namsskogan kommune, Lierne kommune, Fosnes kommune og Nærøy kommune. De seks sistnevnte kommunene er samlet i avdeling Bygdesamlinger.

Forslag grønn2

Museet Midt ved avdeling Bygdesamlinger har ansvaret for å bistå de seks kommunene med å utvikle sine museale virksomheter. Disse kommunene ligger spredt rundt i Namdalen, og har alle sine utfordringer på museumsfeltet. Felles for disse eierkommunene er at de alle har museer/samlinger uten bemanning. Museet Midt har ansatt to distriktskonservatorer som jobber for Bygdesamlinger.

Kontaktinformasjon:

Ansattbilde Stine

Stine Bjørntvedt                                                            Therese Danielsen

stine.bjorntvedt(at)museetmidt.no                       therese.danielsen(at)museetmidt.no

+47 48 88 00 49                                                            +47 48 88 00 44