Gløshaug kirke er fra 1689, og det er en spennende historie som sitter i vegger og tak. Nye undersøkelser viser at alderen på kirka er eldre enn man antok tidligere. Gløshuag kirke ligger i Gartland, i Grong kommune.

 

Gerhard Schønnings reiser i 1770-årene nevner at Gløshaug kirke har fått navnet etter gården den sto på som het Gløshaug. Gløshaug kirke med de umalte tømmerveggene er en av svært få bevarte trekirker fra 1600-tallet i Nord-Trøndelag. Man vet ikke nøyaktig når kirken ble bygget. I 2007 ble svillstokk dendrodatert  til 1155. Sannsynligvis kan stokkene i midtgangen være fra samme tidsperiode. På 1500-tallet ble Gløshaug kirke også omtalt som Olafshoug kirke som tyder på at den muligens har vært vigd til St.Olav. I tradisjonen omkring kirka har Olsokmessa hatt en særlig plass, og i nyere tid har det vært markering av Olsok siden 1920- tallet.

 

Av inventar må man legge merke til sølvfisk som henger i  taket. Det sies at den ble gitt til den fattigste kirka i landet av gave fra en fisker som var velsignet med godt fiske. Alterskapet har fløydører malt mellom 1510 og 1520, og viser fire helgener; St.Olav, St.Augustin, St.Sunniva og St.Katarina. Krusifikset er enda eldre.

 

Den vesle kirka var i flere hundre år et felles samlingssted for folk i de Øvre deler av Namdalen. Gløshaugkirka var bygdefolkets kirke til nykirka ble bygd på Fiskem i 1873. Kirka var tenkt revet, men en engelsk laksefisker så verdien av kirka og reddet den fra å bli revet. Kirka på Gløshaugen var trolig den kirka samene søkte, siden den var nærmest til deres områder. Underveis i grenseeksaminasjon utført av major Peter Schnitler i årene 1742-45 ble det uttalt at Gløshaug kirka var et viktig sentrum for samene i et veldig stort område.

 

I 2011 ble det lagt nytt tak og restaurert spir på Gløshaug kirke.

 

Kontakt

Sverre Gartland, tlf, 90585441. E-post: sverre24gartland(at)hotmail.com

Omvisning etter avtale.