Grong Bygdemuseum
Bygdadag på Grong Bygdamuseum 2013
Konsert på låven med Mandarinsaft under Bygdadagen på Grong Bygdamuseum 2013
Smeden i smia under Bygdadagen på Grong Bygdamuseum 2013

grong med kommunevåpenGRONG KOMMUNE

Sentralt plassert midt mellom Trondheim og Mosjøen langs E6 i Nord-Trøndelag ligger Grong. Kommunen har ca. 2 470 innbyggere, på 1 136,2 km². Tettstedet Grong er kommunesenteret, og ligger ved lakseelven Namsen. Grong har en side hvor det står mye om kommunens historie.

 

GRONG BYGDAMUSEUM

Museet holder til i Bergsmolåna fra 1833.  Museet har satt opp bakerhus og smie for å kunne demonstrere gamle mat- og håndverkstradisjoner. I tillegg finnes et våningshus med bl.a. skolestue og en låve med mulighet for konserter.

 

GLØSHAUG KIRKE

Kirka er fra 1689 og det er en spennende historie som sitter i vegger og tak, og nye undersøkelser viser at alderen på kirka er eldre enn man antok tidligere.

 

RINGTUNET PÅ VÆREM

Sankthanshaugen på Værem er ett av de fineste fornminnefeltene i Trøndelag. Her ligger et såkalt ringtun. Tilrettelagt sti.

Utgravninger er ennå ikke foretatt på Værem. Undersøkelser av tilsvarende anlegg viser at ringtunene ble anlagt i eldre jernalder, i tiden ca. 200-600 e.Kr.

 

ROGNSMOEN natur og kultursti

Rognsmoen er et av de mest interessante forminneområdene i hele Namdalen. Stien er en natur - og kultursti som går i lett terreng. Total lengde for rundturen er 2,3 km. Familievennlig tur med infoskilt om natur- og kulturminner. Sittegrupper tilgjengelig.

 

 

 

LENKER

Kommunens hjemmeside med informasjon om fritid, aktivitetskalender, kultur, idrett, friluftsliv, mm.

Grongfri.no - Fritid og friluftsliv i Grong kommune