Overhalla Haugum Mølle1

Haugum Mølle

Haugum Mølle ligger i Overhalla sentrum. Murbygningen som står der i dag ble oppført og tatt i bruk i 1950. Etter at mølle-virksomheten opphørte på 1960-tallet, ble bygningen brukt til minkfor-produksjon noen år. Bygget ble berget fra riving på slutten av 1980-tallet, da det ble inngått en avtale med kommunen om å leie huset ut til lag og organisasjoner som kunne ta på seg å restaurere huset.

Overhalla Røde Kors Hjelpekorps og Overhalla Historielag har stått for restaurering av bygget, der også de to bondekvinnelaga i kommunen har deltatt med å få innredet et «bakarhus» i fyrrommet. Huset inneholder nå foruten bakarhuset, historielagets bygdesamling med et brannsikkert historisk arkiv, en stor utstilling om laksefisket i Namsen og møtelokaler/kontorer for Røde Kors. I tredje etasje er det innredet et festlokale/utstillingslokale som kan leies ut. Ute på området er den første turbinen fra Vannebo kraftstasjon montert.

Overhalla Haugum Mølle Laffarn Haugum mølle utstilling1 Haugum mølle utstilling Haugum Laksefiskeutstilling

I 2007 ble laksefiskeutstillingen åpnet for publikum for første gang. Utstillingen er et samarbeid mellom Museet Midt IKS avdeling Namsalsmuseet, Overhalla historielag og engasjerte dugnadssjeler. I tillegg til en historisk gjennomgang av sportsfisket etter laks i Namsenvassdraget, viser også utstillingen utstyrsutviklingen innen sportsfiske, fra den spede begynnelse til dagens høyteknologiske karbon- og goretexverden.

Overhalla Haugum Mølle Lakseveggen

Sommeren 2013 ble dette verandagulvet fra Vibstad med innripede storlakser, innlemmet i utstillingen. Engelske sportsfiskere på atten- og tidlig nittenhundretall foreviget ofte storfangsten sin på denne måten.

 

Åpningstider:

Enkelte dager i sommerseongen.

Omvisning etter forespørsel.

 

Kontaktperson/vertskap

 

 

Veien hit

Haugum Mølle ligger bak kommunesenteret og kjøpesenteret i Ranemsletta. Fra Namsos ca. 24 km på fv 17 mot Grong/Brønnøysund.