nærøy med kommunevåpenNÆRØY KOMMUNE

Nærøy kommune med sine 1 066,7 km² og  vel 5100 innbyggere er en kystkommune som grenser mot Bindal i Nordland fylke i nord. Kommunens administrasjonssenter er Kolvereid, som er kjent som Norges minste by.

Kommunens utstrekning i dag stammer fra sammenslutning av kommunene Gravvik, Kolvereid, Nærøy og det meste av Foldereid i 1964. Nærøy kommunes nyere historie er dokumentert gjennom bygdebokverk ferdigstilt 2004.

 

Nærøya

Kommunen har sitt navn fra Nærøya, fra gammelt av oppkalt etter sjøguden Njord. Øya har med sin sentrale beligggenhet ved kystleia vært et religiøst senter fra førkristen tid. Her var det hovsted og fra 1100-tallet fram til 1847 kirkested. Nærøya gamle kirke fra middelalderen er hovedattraksjonen på øya. Det er i tillegg etablert en kultur- og natursti på øya, som også er kommunens bidrag til Fotefar mot Nord. Nærøya er i privat eie.

 

Fingalshula

Fingalshula i Gravvik krets i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag er den sørligste av de registrerte hulene med malerier i Norge. 48 figurer er registrert i Fingalshula, som er det høyeste antall i ei norsk hule. Per dags dato er hula stengt for offentligheten av sikkerhetshensyn.

 

Remmastraumen

Fra Bjørkneset går en sti til Remmastraumen. Straumen var en viktig – og farlig – ferdselsåre før veinettet ble utbygd. Flo og fjære sørger for sterk strømming. I dag er den gamle stien tilrettelagt som kultursti med skilting. Remmastraumen selv er også tilrettelagt, med rasteplass og en del informasjon. Stien går over delvis kupert terreng.

En liten avstikker fra kulturstien fører til to gravrøyser, muligens fra bronsealder. Gravrøysene ligger ca 15-20 m opp fra flomålet. Den største ligger tett mot nesets høyeste punkt, diam. ca. 6,5 m, h ca 0,5-1,2 m. Den andre er ca. 5 m i diam.

 

Salsbruket Industrimuseums Venneforening

Salsbruket hadde et av de fem tresliperiene som fantes  i Nord-Trøndelag på 1900-tallet. Sliperiet var ferdig bygd i 1908, og bygda ble et typisk ensidig industrisamfunn der den ene bedriften skapte samfunnet.  I 1985 brant sliperiet, og virksomheten ble ikke gjenopptatt.

I 2010 ble det stiftet en venneforening som har som formål å etablere, eie og drive Salsbruket Industrimuseum til beste for lokalsamfunnet, tilreisende og medlemmene. Museet er etablert i det gamle Landhandelbygget, og det er samlet inn en god del gjenstander som er utstilt der.
Omvisning på forespørsel til venneforeningens styre.

 

Her kan du se en 360° video fra museet presentert av Per Ivar Lian.

 

MER Å SE

Fornminnesti i Lund krets. Et par km sør for ferkekaia på Lund, ca. 50 km nord for Namsos på fv 769. Fornminnestien er ca. 1,8 km lang. Det er satt opp skilt ved viktige forn- og kulturminner langs stien samt en hoved-informasjonstavle der stien begynner ved parkeringsplassen ved Fv769. Skiltene er tekstet på norsk, engelsk og tysk.

 

LENKER

Nærøy kommune hjemmeside

Abelvær Gård - overnatting og servering på et gammelt handelssted, med tilbud om aktiviteter i og ved skjærgården.