Haugum Mølle
Ranem kirke
Bertnem haugan

overhalla med kommunevåpenOVERHALLA KOMMUNE

Overhalla ligger mellom Namsos og Grong. Administrasjonssenteret er tettstedet Ranemsletta. Overhalla er en jordbrukskommune. Hovedveien i kommunen (rv 17/fv 760) følger elven Namsen gjennom store deler av kommunen. Laksefiske og tømmerfløyting har lange tradisjoner i Overhalla. Laksefiske er i dag fortsatt viktig, innen reiseliv, næring og som fritidsaktivitet. Overhalla har en av de få bevarte steinkirker fra middelalderen i Nord-Trøndelag.

 

HAUGUM MØLLE

Haugum Mølle i Overhalla er lokalitet for en stor utstilling om laksefisket i Namsen.  Utstillingen er laget av Museet Midt iks, avdeling Namdalsmuseet.

 

MER Å SE

Ranem kirke

I Ranemsletta ligger Ranem kirke, en rundbuet langkirke i romansk stil. Kirken ble bygd i 1187 og restaurert ved sitt 800-årsjubileum i 1987.

Etter rikssamlinga (900-tallet) ble Namdalen delt i to sysler, nidri og efri halfua (øvre halvdel), og senere ble dette også kirkelig inndeling. De to fylkeskirkene Nærøy og Ranum ble sentrer i hvert sitt prestegjeld. Navnet efri halfua ble etter hvert mer og mer brukt for nærområdet rundt Ranem kirke, og ble til slutt til Overhalla som navn for kommunen Ranem kirka ligger i.

 

Bertnem haugan

Ved Bertnem gård ligger tre store gravhauger fra merovingertiden, og ellers er 800 gravhauger registrert i kommunen. Det finnes en rasteplass med informasjonstavler som ligger bak den østlige haugen, sett fra hovedveien. Bertnum var et høvdingsete i Namdalen under Ynglingeætten.

 

Melamartnan

Melamartnan er et stort kulturarrangement som arrangeres annet hvert år i Overhalla. Neste Melamartnan går av stabelen 3. og 4. oktober 2014.

 

Laksefiske i Namsen

Lakseelven Namsen, samt den nesten like kjente sideelven Bjøra, renner gjennom kommunen. Laksefiske er en viktig del av reiselivet i Overhalla, og det er lagd godt til rette for fisketurister.

 

LENKER

Overhalla kommunens hjemmeside

Historielagets fotobase med historiske bilder fra Overhalla