Ringtunet er en flott kulturminne som kan besøkes på egen hånd. Det finnes en sti, som er ca 800 meter én vei.

Veibeskrivelse

Ta av E6 og kjør RV 760 mot Namsos ca. 4 km til Bergsmo. Ta av til venstre i vegkrysskryss skiltet RINGTUN. Kjør så ca 400 m på gårdsveg og parker på lunneplass. Videre merket sti ca. 800 m til Værumsfeltet. Lett og tørt terreng. Fint å gå for små føtter.  Sittegruppe ved gravfeltet og gapahuk ca. 200 meter sør for feltet.

 

Universitet i Trondheim har laget informasjonsskilt om Ringtunet på Værem:

«Sankthanshaugen på Værem er ett av de fineste fornminnefeltene i Trøndelag. Her ligger et

såkalt ringtun (eller ringformet tunanlegg). Denne formen for bygningskompleks er ellers bare påvist i Sørvest – Norge og Nord-Norge.

Ringtunene består av hustufter plassert rundt omkring en åpen plass. På Værem er det kartlagt 13 hustufter i form av ca. 0,5 m høye jordvoller. Den kortsiden som vender inn mot plassen mangler imidlertid voll. Inngangen til husene har vært herifra. Størrelsen på tuftene varierer noe, men er oftest ca. 10 x 6 m.

Inntil tuftene ligger 5 store gravhauger. Spredt omkring i marka finnes dessuten en mengde små groper. Hva disse har tjent til er ikke fastslått, men det er påvist trekull i bunnen av dem.

Utgravninger er ennå ikke foretatt på Værem. Undersøkelser av tilsvarende anlegg viser at ringtunene ble anlagt i eldre jernalder, i tiden ca. 200-600 e.Kr. Husene har trolig vært boliger, og har gitt plass til en mengde mennesker. En antar helst at ringtunene var økonomiske, administrative eller militære maktsentra, kanskje høvdingseter.

Beregninger av landhevningsutviklingen i Grong tyder på at Namsen var fjord inn til Værem og Sem da ringtunet ble bygd her. Plasseringen ga trolig effektiv kontroll med handel og samferdsel på Namsen.

Anlegget ble oppdaget i 1959 av Ola Sem. Rydding og kartlegging ble foretatt i 1978 i samarbeid med Namdal skogforvaltning, Grong bygdebok- og kulturvernnemnd og Grong historielag.

UNIVERSITETET I TRONDHEIM

DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB, MUSEET»